KURS 3: MANUELL TRAFIKKDIRIGERING

Kursbeskrivelse

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav som skiltmyndigheten setter til de sin skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltageren skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Kurset er iht håndbok N301 (051) og har 5 års gyldighet og har ca 3 timers teori og deretter praktiske øvelser i trafikken.

Kurspris kr: 2.250,-